מדיניות הפרטיות של Rimini Street

המחויבות שלנו לפרטיות

בתור מבקר (להלן, "אתה" או "שלך") באתר האינטרנט www.riministreet.com ‏(להלן, "האתר"), הפרטיות שלך חשובה ל-‏Rimini Street, Inc.‎‏ (להלן, "‏Rimini Street‏," "החברה", "אנחנו", "לנו" או "שלנו") כפי שהיא חשובה לך. לעולם לא נמכור את המידע האישי שלך לצד ג’. מדיניות פרטיות זו מתארת את נוהלי האיסוף, השימוש וההפצה לגבי המידע שאוספת Rimini Street‏, כולל, בין השאר, דרך אתר האינטרנט בכתובת ‏www.riministreet.com‏ ואירועים שיווקיים או ירידים מסחריים בלתי מקוונים (להלן, "אירועים"). אם ספקת לנו מידע דרך האתר או האירועים, אנחנו מגנים עליו בהתאם למדיניות פרטיות זו.

העברות נתונים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי

ייתכן שנעביר את המידע האישי שאנחנו אוספים ממך באתר ‎לתאגידים הקשורים אלינו הממוקמים בארצות הברית, וכמו כן ייתכן שנאחסן את המידע שם. בנסיבות שכאלה, Rimini Street‏ תסתמך על מסגרת ‏Privacy Shield‏.

כפי שמתואר באישור Privacy Shield‏ שלנו , ‏Rimini Street‏ משתתפת במסגרת ‏Privacy Shield‏ בין האיחוד האירופי לארה"ב ובמסגרת ‏Privacy Shield‏ בין שווייץ לארה"ב.  לגבי שימוש של מידע אישי המתקבל ממדינות החברות באיחוד האירופי ומשווייץ, אנו פועלים בהתאם לעקרונות של מסגרת ‏Privacy Shield‏.  לקבלת מידע נוסף על ‏Privacy Shield‏, בקר ברשימת ‏Privacy Shield‏ של משרד המסחר האמריקני בכתובת https://www.privacyshield.gov/list‏.

אנחנו ‎פועלים בהתאם לעקרונות ‏Privacy Shield‏ בכל העברה של מידע אישי מהאיחוד האירופי ומשווייץ.‏ Rimini Street‏ אחראית לעיבוד של המידע האישי שהיא מקבלת במסגרת ‏Privacy Shield‏, ולהעברות לגורמי צד ג’ המשמשים כנציגים מטעמה.

בנוגע למידע אישי המתקבל או הועבר ‎בהתאם למסגרת ‏Privacy Shield‏, ‏Rimini Street‏ כפופה לסמכויות האכיפה הרגולטוריות של ה- ‏U.S. Federal Trade Commission‏. במצבים מסוימים, ייתכן שנידרש לחשוף מידע אישי בתגובה לבקשות חוקיות מצד רשויות ‎הפיקוח המתאימות, בין השאר כדי לעמוד בדרישות של ביטחון לאומי או על פי חוק. בנסיבות מסוימות, המתוארות במלואן באתר האינטרנט של Privacy Shield‏,‎ כיצד להגיש תלונה, ניתן לדרוש בוררות מחייבת לאחר מיצוי הליכים אחרים ליישוב מחלוקות.

ייתכן שנעביר את הנתונים האישיים שלך, נאחסן אותם ו/או נאפשר גישה אליהם ‎תאגידים שלנו הממוקמות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ומחוץ לארצות הברית, ו/או לספקים, לקבלני משנה, ליועצים או לספקי צד ג’. בנסיבות שכאלה, נסתמך על ‎‏"סעיפי המודל" של האיחוד האירופי כפי שאימצה האיחוד האירופית. בהתאם ‎לבקשתך, נסמך לספק לך עותק של "סעיפי המודל" של האיחוד האירופי הרלוונטיים.

יישוב סכסוכים

אם יש לך תלונה כלשהי בנוגע לתוכנית הפרטיות שלנו, עליך לפנות אלינו בדרכים הבאות:
‏ דואר אלקטרוני:‏ privacy@riministreet.com ‏ ‎
‏ דואר:
‏ ‏Rimini Street, Inc.‎
‏ לידי: Privacy
3993 Howard Hughes Parkway,
Suite 500, Las Vegas, Nevada 89169
USA

אם יש לך חשש בנוגע לפרטיות או לשימוש בנתונים שלא הגבנו לו לשביעות רצונך, פנה לספק ‎יישוב סכסוכים החיצוני שלנו הממוקם בארה"ב (ללא תשלום) בכתובת ‏https://feedback-form.truste.com/watchdog/request‏.

כל שאלה, הערה או תלונה לגבי נוהלי הנתונים (כולל, בין השאר, ציות לעקרונות פרטיות נתונים של הודעה, בחירה, העברה הלאה, גישה, אבטחה, תקינות נתונים או אכיפה) של לקוח או שותף של תוכנת קליטה מתארחת ומקוונת שעבורו Rimini Street‏ מעבדת נתונים, צריכה להיות מופנית ללקוח או לשותף זה.

השתתפות ב-APEC

נוהלי הפרטיות של Rimini Street‏ המתוארים במדיניות זו מצייתים למערכת כללי הפרטיות בין מדינות (‏CBPR‏) של הפורום לשיתוף פעולה כלכלי של אסיה והאוקיינוס השקט (‏APEC‏). מערכת CBPR‏ של ‏APEC‏ מספקת לארגונים מסגרת להקפדה על הגנה על מידע אישי המועבר בין הכלכלות המשתתפות ב-‏APEC‏.‎
מערכת כללי הפרטיות בין מדינות של ‏APEC‏ ‏(‏PDF‏)‏

TRUSTe

המידע האישי שאנחנו אוספים

ייתכן שנאסוף את סוגי המידע האישי הבאים כשאתה ניגש לאתר או משתתף באירועים:

 • מידע אישי שאתה מספק ישירות כשאתה מבקש הצעת מחיר, כשאתה מבקש מידע אישי יותר או כשאתה מבקש מאתנו לפנות אליך בנוגע לשירותים של Rimini Street‏, או דרך הודעות דואר אלקטרוני שאתה שולח אלינו, כולל מידע אישי כגון שם, חברה (אם ישנה), כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
 • מידע שאתה מספק ישירות, כולל מידע אישי שאתה שולח דרך אתר זה במסגרת התהליך המקוון להגשת מועמדות למשרה.
 • בכפוף להסכמה מפורשת מראש ממך, מידע הנאסף בצורה פסיבית, לרבות באמצעות "קובצי Cookie‏" המתוארים בהמשך, כגון כתובת ‏IP‏, מידע על דפדפני אינטרנט ומערכות הפעלה, תאריכים ושעות של ביקורים, דפים מפנים/דפי יציאה ודפי האינטרנט שבהם ביקר דפדפן האינטרנט שלך בעת הגלישה באתר.
 • בכפוף להסכמה מפורשת מראש ממך, פרטי לחיצות הקשורים לדואר האלקטרוני של Rimini Street‏ ולפעילויות שיווק קשורות; ומידע מצטבר שאינו אישי, כגון מספר הכניסות לשבוע או לדף אינטרנט.
 • מידע אישי שאתה מספק ישירות באירועים על-ידי מילוי טופס ליצירת קשר, החלפת כרטיסי ביקור או החלפת פרטי קשר באמצעות אסימון אלקטרוני.
 • בנסיבות מסוימות ובכפוף להסכמה מראש ממך, ייתכם שנעבד מידע אחר יחד עם המידע האישי, כגון מיקום גיאוגרפי מדויק יחד עם שמך. במקרה זה, נתייחס לכל מידע שכזה בתור מידע אישי.

עבור מידע אישי המעובד בהוראת הלקוחות ו/או השותפים שלנו, Rimini Street‏ לרוב אינה מקיימת קשר ישיר עם האנשים שהיא מעבדת את המידע האישי שלהם.

איננו אוספים מידע אישי, משתמשים בו או חושפים אותו ביודעין כשמדובר בילדים מתחת לגיל 16. ‏ אם אנחנו מגלים שאספנו מידע אישי של ילד מתחת לגיל 16, או הגיל המינימלי התואם בתום השיפוטהקיים, כגון גיל 13 בארצות הברית, אנחנו נוקטים צעדים למחיקת המידע האישי בהקדם האפשרי. ‏ פנה אלינו מיד אם אתה מגלה שילד מתחת לגיל 16 סיפק לנו מידע אישי.

אופן השימוש במידע האישי שלך

Rimini Street‏ משתמשת במידע אישי הנאסף מהאתר ובאירועים למטרות שונות כמוגדר להלן.

לביצוע החוזה שיש לך אתנו, או כחלק מאמצעים טרום-חוזיים כשאתה מבקש מידע בקשר למוצרים, לשירותים ולמשרות הפנויות שלנו:

 • אנחנו משתמשים במידע האישי שאתה מספק ישירות באופן מקוון, או בהודעות דואר אלקטרוני, בקשר לשאלות לגבי שירותים או בקשות להצעות מחיר כדי להגיב לשאלות ולבקשות שלך;
 • ייתכן שנשתמש במידע האישי שנשלח דרך התהליך המקוון להגשת מועמדות למשרה ונפיץ אותו בתוך החברה, לצורך בחינת המועמדות וכדי לפנות אליך לגבי ההחלטה שלנו. באפשרותך גם לשלוח משרה פנויה או קישור למאמר לאחד מאנשי הקשר שלך על-ידי הזנת מידע אישי של ‎צד ג’, כגון כתובת דואר אלקטרוני של צד ג’. הצד השלישי יקבל דואר אלקטרוני חד-פעמי המודיע לו על המשרה שהתפנתה. Rimini Street‏ אינה מאחסנת מידע אישי זה לאחר שליחת ההזמנה לצד השלישי; וכן
 • ייתכן שנשתמש במידע האישי ברמה הבינלאומית לצורך העיבוד של השאלות וההזמנות שלך.

עם הסכמה מפורשת מראש ממך,

 • אנחנו משתמשים במידע האישי שאתה מספק באופן מקוון, כולל פעולות או לחיצות מהיפר-קישורים, כדי להתאים אישית תכתובת עתידית ודפי אינטרנט בהתאם להעדפות התקשורת שקבעת עם Rimini Street‏;
 • עבור מידע אישי בקשר להרשמה, לדואר אלקטרוני ולשימוש שאתה מספק, ייתכן שנפנה אותך לדפי אינטרנט מסוימים, נתאים אישית את דפי האינטרנט שאתה רואה או נגדיל בצורה אחרת את הרלוונטיות של המידע האישי שאתה מקבל;
 • אנחנו משתמשים במידע אישי לגבי ביקורים בדפי אינטרנט, כניסות לדפים לשבוע וכדומה בתוך החברה כדי לשפר את העיצוב של דפי האינטרנט שלנו; וכן
 • ייתכן שגם נשתמש במידע האישי ברמה הבינלאומית כדי לעזור לשפר את המוצרים והשירותים שלנו, ולצורך עיבוד ואחסון כדי לוודא שתוכל ליהנות ממוצרים ומשירותים משופרים.

כמובן, באפשרותך לבטל את הסכמתך בכל עת על-ידי פנייה אלינו לפי ההוראות המופיעות בסעיף יצירת הקשר להלן.

קובצי Cookie‏ וטכנולוגיות אחרות

"קובצי Cookie‏" הם קובצי טקסט קטנים המאחסנים מידע על האינטראקציות שלך עם אתר אינטרנט מסוים, באופן זמני (קובצי ‏Cookie‏ "זמניים" או "של הפעלה", אשר נמחקים עם סגירת חלון הדפדפן) או בצורה קבועה יותר בכונן הקשיח של המחשב שלך (קובצי ‏Cookie‏ "קבועים" או "עקביים"). קובצי Cookie‏ יכולים להקל על השימוש באתרי אינטרנט משום שהם מאפשרים לשרתים לגשת למידע מסוים במהירות:

 • קובצי Cookie‏ של הפעלה יכולים לעזור לדפדפן של המשתמש לנווט באתר האינטרנט בצורה חלקה יותר, והם עשויים להופיע כשהמשתמש מגיע מאתר אינטרנט שלאתר הבא יש קשר כלשהו אתו (לדוגמה, אתר אינטרנט של חברה משויכת), והם יכולים לספק מידע שימושי.
 • קובצי Cookie‏ עקביים יכולים לשמש להתאמה אישית של אתרי אינטרנט עבור משתמשים, כגון על-ידי אחסון סיסמאות, העדפות ופרטי הרשמה וחשבונות כדי שהמשתמשים לא יצטרכו להזין מחדש מידע זה בכל פעם שהם מבקרים באתר זה.
 • אתר זה עשוי להשתמש בקובצי Cookie‏ זמניים/של הפעלה ובקובצי ‏Cookie‏ קבועים/עקביים כדי לאחסן מידע לא אישי המאפשר לנו להציע לך שירות לקוחות טוב יותר וניווט קל יותר באתר. כדי להקל על השימוש באתר, אנחנו משלבים מידע שנאסף באמצעות קובצי Cookie‏ עם מידע אישי.
 • Rimini Street‏ ושותפיה עשויים להשתמש בקובצי ‏Cookie‏ ובטכנולוגיות דומות כדי לנתח מגמות, לנהל את האתר, לעקוב אחר תנועות המשתמשים באתר ולאסוף מידע דמוגרפי לגבי בסיס המשתמשים שלנו באופן כללי. ייתכן שנקבל דוחות בהתבסס על השימוש בטכנולוגיות אלה מחברות אלה על בסיס אישי ומצטבר. דפדפנים שונים עשויים להציע כלי ניהול משלהם להסרת סוגים אלה של טכנולוגיות מעקב.
 • שותף השיווק החיצוני שלנו משתמש בטכנולוגיית תוכנה הנקראת "תמונות GIF‏ שקופות" (וגם משואות אינטרנט/באגים מקוונים), שעוזרת לנו לנהל תוכן בצורה טובה יותר באתר כשהיא מיידעת אותנו לגבי התוכן האפקטיבי ביותר. תמונות GIF‏ שקופות הן פריטי גרפיקה זעירים בעלי מזהים ייחודיים, שפועלים בדומה לקובצי ‏Cookie‏ ומשמשים למעקב אחר התנועות המקוונות של משתמשי אינטרנט. בניגוד לקובצי Cookie‏, המאוחסנים בכונן הקשיח של מחשב המשתמש, תמונות ‏GIF‏ שקופות מוטבעות בצורה בלתי נראית בדפי אינטרנט, וגודלן דומה לגודל הנקודה בסוף משפט זה. אנחנו קושרים את המידע שאוספות תמונות GIF‏ שקופות למידע האישי של הלקוחות שלנו.
 • אנחנו משתמשים בשירות מעקב חיצוני הנקרא Trackalyzer‏, אשר משתמש בקובצי ‏Cookie‏ כדי לעקוב אחר מידע לא אישי לגבי המבקרים באתר שלנו באופן מצטבר.
 • המידע שאוספים קובצי Cookie‏ כולל מידע על הגדרות המחשב שלך, החיבור שלך לאינטרנט, מערכת ההפעלה והפלטפורמה שלך, כתובת ה-‏IP‏ שלך, דפוסי הגלישה, מועדי הגלישה באתר והמיקום שלך.

רוב דפדפני האינטרנט מקבלים קובצי Cookie‏ באופן אוטומטי, אבל ניתן לשנות את ההגדרות של הדפדפן כדי למחוק קובצי ‏Cookie‏ או למנוע קבלה אוטומטית שלהם, לבחירתך. שים לב שאם תגדיר את הדפדפן שלך לדחות קובצי Cookie‏, ייתכן שלא תוכל לגשת לפונקציות או לתחומים חשובים באתר או ליהנות מתכונות מסוימות של האתר המיועדות לנוחותך. לקבלת מידע נוסף על בקרות אלה ועל יישום ההעדפה שלך לגבי קובצי Cookie‏, עיין בחומרי העזרה של הדפדפן או המכשיר שלך. להלן קישורים להוראות לצורך חסימת קובצי Cookie‏ בהתאם לדפדפן שבו אתה משתמש.‏ 

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB

בנוסף, ניתן להשתמש בשירות מקוון אחר המאפשר לך לנהל את קובצי ה-Cookieלפרסום הממוקמים במכשירים שלך: ‏http://www.youronlinechoices.com/‎

אנחנו משתמשים באחסון מקומי, כגון HTML5‏, לאחסון מידע והעדפות לגבי תוכן. דפדפנים שונים עשויים להציע כלי ניהול משלהם להסרת HTML5‏.

אנחנו עובדים בשיתוף עם ‎צד ג’ להצגת פרסומות באתר האינטרנט שלנו או לניהול הפרסומות שלנו באתרים אחרים. שותף זה עשוי להשתמש בטכנולוגיות כגון קובצי Cookie‏ לאיסוף מידע על הפעילות שלך באתר זה ובאתרים אחרים, כדי לספק לך פרסומות המבוססות על פעילות הגלישה שלך ועל תחומי העניין שלך. אם ברצונך שמידע זה לא ישמש כדי להציג לך פרסומות המבוססות על תחומי העניין שלך, תוכל לוותר על כך על-ידי לחיצה כאן (או אם אתה נמצא באיחוד האירופי, לחץ כאן). שים לב שפעולה זו אינה מונעת הצגה של פרסומות באופן כללי. תמשיך לקבל פרסומות כלליות.

חשיפת המידע ‎‏ האישי שלך

Rimini Street‏ משתפת מידע למטרות עסקיות רק בעת הצורך ורק עם הגורמים הבאים:

 • העובדים שלה והגורמים המשויכים לה.
 • הלקוח שממנו Rimini Street‏ קיבלה את המידע האישי.
 • קבלני משנה, יועצים וספקי שירותים המהווים ‎צד ג’ של ‏Rimini Street‏ שהסכימו להגן על מידע אישי שכזה בצורה דומה לזו שבה ‏Rimini Street‏ מגנה על מידע זה, ושחתמו על הסכמי סודיות עם ‏Rimini Street‏.
 • ישויות אחרות המורשות לגשת למידע שכזה לפי חוקים או תקנות חלים. Rimini Street‏ אינה משתפת מידע אישי עם משווקים חיצוניים.
 • ייתכן שגם נחשוף בפני רשויות ציבוריות ו/או משפטיות את המידע האישי שלך כפי שנדרש לפי חוק, כדי לציית לצו בית משפט או להליך משפטי אחר, כדי להגן על הזכויות שלנו, כדי לחקור מקרי הונאה או כדי להשיב לבקשה מטעם הממשלה.
 • לא נשתמש במידע אישי ולא נשתף אותו בדרכים שאינן קשורות לאלה שתוארו לעיל מבלי להודיע לך תחילה, ולאפשר לך לבחור אם אנחנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך באופן שונה זה.

אם Rimini Street‏ תהיה מעורבת במיזוג, ברכישה או במכירה של כל נכסיה או חלק מהם, תקבל הודעה בדואר אלקטרוני ו/או שתוצג הודעה בולטת באתר האינטרנט שלנו לגבי שינוי בבעלות או בשימוש במידע האישי שלך, וכן לגבי אפשרויות בחירה העומדות לרשותך ביחס למידע האישי שלך.

הזכויות שלך

לבקשתך, נספק לך מידע אישי כיציין אם אנחנו מחזיקים במידע אישי שלך, בתור נאמן נתונים. אתה רשאי לגשת למידע האישי שלך, לתקן אותו או לבקש את מחיקתו על-ידי פנייה אלינו. ‏ אתה גם זכאי להתנגד לעיבוד נוסף של המידע האישי שלך או להגביל עיבוד זה בכל עת. יש לך את הזכות לקבל את המידע האישי שלך בצורה מובנית ומקובלת. נגיב לבקשה שלך תוך פרק זמן סביר. בכל מקרה, יש לך גם את הזכות להגיש תלונה לרשות המתאימה להגנה על נתונים בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך‏.

כדי לטפל בבקשה שלך, ייתכן שנבקש ממך מידע אישי כדי לאפשר לנו לאמת את זהותך ואת זכותך לגשת למידע אישי שכזה, וכן כדי לחפש אחר המידע האישי השמור אצלנו ולספק אותו. דרישות חלות במסגרת חוקים או תקנות עשויות לאפשר לנו או לדרוש מאתנו לסרב לספק או למחוק חלק מהמידע האישי שאנחנו שומרים או את כולו.

אם בשלב כלשהו לאחר ההרשמה לקבלת המידע אתה משנה את דעתך, ואינך מעוניין יותר לקבל מידע או הודעות דואר אלקטרוני שיווקיות מאתנו, שלח בקשה לכתובת unsubscribe@riministreet.com‏, השתמש בקישור לביטול ההרשמה הכלול בהודעות הדואר האלקטרוני השיווקיות שלנו, או בקר בכתובת www.riministreet.com/unsubscribe וציין את הבחירה החדשה שלך.

במצבים שבהם אנחנו משמשים בתור מעבד הנתונים, לרוב אין לנו קשר ישיר עם האנשים שאת המידע האישי שלהם אנחנו מעבדים. כל אדם המבקש גישה למידע אישי, או המבקש לתקן, לשנות או למחוק מידע אישי לא מדויק שסופק ללקוח או לשותף של Rimini Street‏, צריך לפנות ישירות ללקוח או לשותף של תוכנת הקליטה המתארחת והמקוונת שעבורו ‏Rimini Street‏ מעבדת מידע אישי.

אנחנו מפרסמים עדויות של לקוחות באתר שלנו, העשויות לכלול מידע אישי כגון שם הלקוח. אנחנו משיגים את הסכמת הלקוח לפני פרסום שמו במסגרת העדות. אם ברצונך לעדכן או למחוק את העדות שלך, פנה אלינו לכתובת privacy@riministreet.com‏.

המחויבות שלנו לתקינות נתונים ולאבטחה

Rimini Street‏ מעבדת מידע אישי רק בדרכים התואמות למטרה שלשמה הוא נאסף. במידה הנחוצה למטרות שכאלה, אנחנו נוקטים צעדים סבירים כדי לוודא שהמידע האישי של הלקוחות מדויק, מלא, עדכני ומהימן בכל צורה אחרת ביחס לשימוש המיועד שלו, בהתבסס על המידע האישי שסופק לנו. עם זאת, Rimini Street‏ אינה אחראית לוודא שיש בידיה מידע אישי עדכני לגבי כל לקוח או מבקר באתר, ו-‏Rimini Street‏ לא תהיה אחראית לוודא שהלקוחות או המשתמשים באתר יעדכנו את המידע האישי שלהם הנמצא בידיה של ‏Rimini Street‏.

Rimini Street‏ נוקטת אמצעים סבירים והולמים כדי לשמור על הסודיות והתקינות של המידע האישי, וכדי למנוע שימוש בלתי מורשה בו או חשיפה בלתי מורשית שלו. אמצעים אלה כוללים מערכת של אמצעי הגנה מנהליים, פיזיים וטכניים הולמים לאבטחת מידע אישי שכזה.

אתר אינטרנט, תוכן, מוצרים ושירותים של צד ‎ג'

האתר עשוי לספק קישורים לאתרי אינטרנט וגישה לתוכן, למוצרים ולשירותים של גורמי ‎צד ג’, לרבות משתמשים, מפרסמים, גורמים משויכים ונותני חסות של האתר. ‏ עליך לעיין במדיניות שמפרסמים גורמי צד ג’ אלה בנוגע לפרטיות ולנושאים אחרים לפני השימוש בהם, הואיל ומדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על המידע האישי שאנחנו אוספים.

האתר שלנו מציע תכונות מדיה חברתית, כגון לחצני שיתוף של Twitter‏ ו-‏Facebook‏ שהמשתמשים יכולים להיעזר בהם לפי שיקול דעתם. בחירתך להשתמש בתכונות אלה עשויה לאפשר איסוף של כתובת ה-IP‏ שלך והדף שבו אתה מבקר באתר, וייתכן שתפעיל קובץ ‏Cookie‏ שיאפשר לתכונות לתפקד כראוי. תכונות מדיה חברתית ורכיבי ווידג'ט מתארחים על-ידי ‎צד ג’ או ישירות באתר שלנו. אם תבחר להשתמש בתכונות אלה, האינטראקציה שלך עמן תהיה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה המספקת אותן.

שמירת נתונים

נשמור את המידע האישי שלך כל עוד יש בינינו קשר חוזי, ולמשך חמש שנים לכל היותר לאחר סיומו. אם אין לנו קשר חוזי אבל שיתפת את המידע שלך רק כדי לבקש מידע ו/או להירשם לאירוע, נמחק את המידע האישי שלך שלוש שנים לאחר האיסוף. אם יצרת אצלנו חשבון, ולא נכנסת לחשבון שלך במשך יותר מ-3 שנים ואין לנו קשר חוזי מתמשך, נמחק את המידע האישי שלך.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, וכל שינוי שאינו מהותי ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר‏. בכל שינוי מהותי, נפרסם הודעה בולטת לגבי השינוי המהותי במדיניות הפרטיות שלנו בדף הבית של האתר לפני שהשינוי ייכנס לתוקף. התאריך של הגרסה החדשה ביותר של מדיניות הפרטיות יפורסם מתחת לשינוי זה. חזור ובדוק מידע זה בקביעות, בעיקר לפני שליחת מידע אישי באתר, כדי לראות אם מדיניות הפרטיות השתנתה. בעצם השימוש באתר, אתה מציין שאתה מבין ומקבל את התנאים של מדיניות הפרטיות המפורסמת בזמן השימוש שלך.

מידע נוסף

יש להפנות שאלות לגבי מדיניות זו או הנהלים של האתר ל-Rimini Street‏ על-ידי שליחת שאלות בדואר אלקטרוני לכתובת privacy@riministreet.com‏, פנייה בטלפון למספר 702-839-9671 או שליחת דואר רגיל לכתובת:  
‏ ‏Rimini Street
‏ לידי: Privacy
3993 Howard Hughes Parkway,
Suite 500
Las Vegas, Nevada 89128
USA


‏ תאריך כניסה לתוקף 09/05/2018

TRUSTe